NAVRCHOLU.cz

Rozcvička

Před každou hrou provedeme metodický nácvik. Stejný nácvik bude probíhat celý měsíc.